“There’s no such place as Nuba-R”

Nature @Nuba-R

Nuba-R is gelegen aan een oude Leiearm die zich tussen het jaagpad (Trakelweg) en het deelgebied Blekerij bevindt. Het ligt verborgen in een strook buffergroen, bestaande uit opgaande beplanting van struiken, struweel en wilgen.

Voor de opbouw van Nuba-R werd geen enkele levende boom geveld. Wij willen samen met én in de natuur een oase van rust creëren. Hierbij gebruiken we dan ook vooral natuurlijke bouwmaterialen waardoor onze gedachtengang wordt doorgetrokken tot in ieder hoekje en kiertje. Een natuurlijke look & feel, versterkt door het gezang en het getsjirp van vele kleine vogels, rondfladderende vlinders, een eenzame reiger en een grote familie kikkers.

Kom tot rust in een prachtig, natuurlijk kader die je het gevoel van vakantie bezorgt én dat in eigen land, streek of stad.

Volg Nuba-R op Instagram